Een Lent van Vaerzen, debuutbundel van Louis Couperus, in tweede druk

Een meevaller tussendoor
€ 80,— stond en staat op het schutblad van Een Lent van Vaerzen, dat ik jongstleden zaterdag kocht in een semi-antiquariaat annex veilinghuis. In de etalage lag een stapel bundels gedichten met de mededeling dat er een grote voorraad was aangekomen. Hoe relatief zo’n begrip ook is, voor een winkel van dat formaat vormen tien meter gedichten inderdaad  een grote voorraad. Tussen al die dunne, kleine en grote, middelgrote en omvangrijke anthologieën — waartussen een enkel genummerd exemplaar, hier en daar een eerste druk of een exemplaar met opdracht — stond eveneens, vrij onopvallend, het hierbij afgebeelde deel uit 1893: een tweede druk, uitgekomen bij L.J. Veen te Amsterdam, van de in 1884 voor het eerst, bij J.L. Beijers te Utrecht, verschenen debuutbundel van Louis Couperus (1863-1923).


Tweede druk, 1893
Die eerste druk is vanzelfsprekend interessant, niet in de laatste plaats doordat het boek op dit moment bij twee antiquariaten in Nederland te koop is: bij beide zaken voor dezelfde prijs: € 750,—. Die tweede druk hoeft, het ligt voor de hand, niet zo veel op te brengen, maar na enig zoeken vond ik ook daarvan twee exemplaren bij twee verschillende boekhandelaren. Voor het ene exemplaar moet € 85,— worden neergeteld, het andere mag men het zijne noemen voor € 110,—.
Laatstgenoemd exemplaar bleek volgens de informatie te zijn voorzien van een naam en een nummer op het schutblad.
In beide gevallen gaat om de boven beschreven editie uit 1884. Een ster met wolken siert het voorplat, de titel is in relatie grote gouden lettters aangebracht en onderaan is de handtekening van de auteur, ook al in goud te vinden. Het exemplaar dat ik heb meegenomen, tegen betaling van een geringer bedrag dan voorin het boek is vermeld, is weinig gelezen: als je het opent en niet tegenhoudt, valt het direct weer dicht. Hier en daar zijn wel enige watervlekjes bespeurbaar, hetgeen zal wijzen op een ietwat vochtige omgeving. Het blauwe, fijndradige linnen van de band — zo fijndradig en glad dat je geneigd bent het als zijde te kwalificeren — bevindt zich in onberispelijke staat.
Tijdens het afrekenen van enige voor mij interessante bundels en bloemlezingen, pikte de handelaar — niet een man die oorspronkelijk uit het boekenvak komt, maar wel al geruime tijd in deze handel opereert — direct dit boek uit de stapels, en sprak:  “Dit is een prachtig bandje. En kijk eens wat er voorin staat: tachtig euro! En dat krijg jij van mij mee voor twee euro.”


Afbeeldingen
1. Voorplat, zoals in de tekst omschreven, van de tweede druk van Een Lent van Vaerzen, 1893.
2. Pagina (41) uit de bundel in kwestie, met Een portret uit de Afdeling Een viertal sonnetten.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Literatuur: Nederlands

Zesennegentig schilderijen en teksten broederlijk bijeen in een boek uit 1949

In 1949 heeft de Londense Tate Gallery het hiernaast afgebeelde boek uitgegeven met op de ene pagina een afbeelding van een der in die pinakotheek voorkomende schilderijen met steeds op de bladzijde daartegenover een bijpassende tekst van een schrijver. In en enkel geval, zoals dat van de Franse impressionist Edgar Degas (1834-1917) is zowel de afbeelding alsook de tekst van dezelfde kunstenaar afkomstig. Datzelfde geldt eveneens voor de opname van een werk van John Constable (1776-1837).
Alle schilderijen zijn in kleur afgebeeld op kunstdrukpapier, waardoor er steeds een afwisseling plaatsheeft van links en rechts, aangezien er aan beide zijden van het blad kunstdruk een afbeelding wordt voorgesteld.

In het geval van Sir John Everett Millais (1829-1896), die we enkele maanden geleden uitgebeeld hebben kunnen zien in de BBC-serie Desperate Romantics — waarover u nadere gegevens en commentaar kunt vinden in een artikel dat ik heb opgenomen op de Nederlandse site over de cultuur van het fin de siècle: All art is quite useless van Rond1900.nl —, is de bijbehorende tekst afkomstig van de Evangelist Matthaeus:

Is not this the carpenter’s son? is his mother not called Mary? and his brethren, James and Joseph, and Simon, and Judas?


Een tweede voorbeeld van beeld en tekst uit datzelfde boek — in dit geval van Edgar Degas — heb ik heden opgenomen in een artikel op de reeds boven genoemde cultuurwebsite.
____________
Afbeeldingen
1. Voor- èn achterplat van het boek Painters and Writers  — an Anthology by Carlos Peacock, uitgegeven in 1949, door de Tate Gallery, London.
2. John Everett Millais: Christ in the House of his Parents (1850), één van de 96 afbeeldingen met bijbehorende tekst, uit het bovengenoemde boek.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Beeldende kunsten (schilderkunst), Buitenlandse literatuur